Kolejny materiał ju za:

Sonda – jako narzędzie do badania potrzeb

W kropelce znaleźć można moduł o nazwie „Poll” (sonda), którą można bardzo pożytecznie wykorzystać w celach poznania potrzeb internauty oraz uzyskaniu odpowiedzi na ciekawe pytania.
Uruchomienie modułu odbywa się standardowo przez zaznaczenie opcji „Poll” w sekcji Core (modułów rdzenia), po uruchomieniu automatycznie zostanie dodany rodzaj zawartości o nazwie Ankieta „Poll”.
Budowa formularza dodawania zawartości sondy posiada w sobie pole tytułu oraz pola z pytaniami, pole to możesz dowolnie powielać i stworzyć sondę o nieograniczonej ilości pytań. Warto jednak pamiętać, że sama sonda musi posiadać bardzo sprecyzowane pytanie i kilka odpowiedzi, jakie może udzielić internauta.
Dodajemy sondę.
Wejdź w zakładkę „Dodania zawartości” i dodaj zawartość Ankieta, powinieneś uzyskać formularz widoczny poniżej:

Podstawowa wartość, jaką musimy podać to treść pytania, która automatycznie staje się tytułem wpisu, odpowiedzi (standardowo są aktywne dwie odpowiedzi) dodajesz w polu opcji, dodatkową funkcją jest ustalenie początkowych ilości głosów oddanych na daną odpowiedz.

Warto pamiętać, że dodanie ręcznie oddanych głosów może zniekształcić wyniki głosowania, jakie skierowane jest do odwiedzających stronę.

Kolejną opcją, jaką możemy ustawić to status ankiety oraz czas trwania ankiety, poniżej opcje, jakie zobaczysz w formularzu:

Opublikowanie zawartości odbywa się standardowo przez kliknięcie przycisku „Zapisz”.

Prezentowanie ankiety w bloku.

Bardzo ciekawą opcją jest prezentowanie ankiety w formie bloku, wystarczy kilka kroków by ankietę opublikować w dowolnym regionie oraz nadać uprawnienie oddania głosu dla każdego odwiedzającego.

Aby włączyć ankietę w bloku wejdź w zakładkę Struktura -> Bloki, na dole listy odnajdziesz blok o nazwie „Najświeższa ankieta”, wystarczy włączyć blok w wybranym obszarze (w tutorialu włączymy w obszarze „Pierwszy pasek boczny”)

Zachowaj konfigurację bloków, po zapisaniu nasza ankieta powinna być widoczna w lewej kolumnie skórki dla domyślnie włączonej skórki „Bartik”, jednocześnie warto zauważyć, że ankieta została opublikowana na stronie głównej.

Uprawnienia do oddawania głosów.

Uruchomienie ankiety nie daje możliwości głosowania dla każdej osoby odwiedzającej, po wylogowaniu się z projektu powinieneś zobaczyć następującą odsłonę swojej ankiety:

W celu dodania opcji głosowania dla każdego z użytkowników niezbędne jest nadanie uprawnień dla użytkowników niezalogowanych jak i posiadających konto w systemie.

Wejdź w zakładkę Ludzie -> Uprawnienia, i odszukać należy opcję dla ankiety (sekcja Poll), zaznaczyć należy opcję oddania głosu dla użytkowników anonimowych i uwierzytelnionych, zgodnie z zrzutem poniżej:

Po zachowaniu ustawień wystarczy wylogować się z projektu by zobaczyć w pełni aktywny formularz głosowania.

Każdy z użytkowników może oddać jeden głos, sprawdzanie czy dana osoba uczestniczyła w głosowaniu odbywa się przez mechanizm cookies, po zagłosowaniu automatycznie dla użytkownika jest tworzone ciasteczko zapisane na komputerze internauty.

Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że w łatwy sposób nie można wykonywać dodatkowych głosowań.

Kontakt z nami

Masz pytania, propozycję na kurs lub problem z uzyskaniem dostępu do materiałów napisz do nas: slawek@drupalomania.pl

Subskrybuj

Subskrybuj Subskrybuj